چگونه بهينه مصرف كنيم؟

به نظر برخی از كارشناسان ، بخش ساختمان با مصرف يك سوم انرژي مصرفي كشور نه تنها ارزش ريالي زيادي را به خود اختصاص داده ، بلكه موجبات آلايندگي فراواني را نيز فراهم مي آورد. در حال حاضر براي هر متر مربع 250 كيلو وات ساعت انرژي در سال مصرف مي شود كه اين موضوع جاي تاسف دارد. اين در حالي است كه كشورهاي خارجي توانستند اين رقم را به 50 كيلو وات ساعت انرژي برسانند و حتي در خانه هاي جديد نيز به 15 كيلو وات ساعت هم رسيده اند.

علاوه بر اين مصرف بي رويه انرژي باعث تخريب جنگل ها و انقراض گونه هاي گياهي و جانوري مي شود. منابع انرژي تجديد ناپذير در حال تمام شدن و دسترسي به آنها در آينده اي نه چندان دور غير ممكن و يا سخت و غير اقتصادي است. بر اين اساس مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي به دو دليل حائز اهميت است : اول گراني قيمت واقعي آنها و دوم ضرري كه به محيط زيست وارد مي كنند.

در اين شرايط ، استفاده بهينه از انرژي از جمله موضوعات داراي اهميت و به روز در كشور ما است كه البته كارشناسان مربوطه راه حل هاي مختلفي را براي رفع اين معظل پيشنهاد داده اند. علاوه بر قوانين موجود و مقررات ملي ساختمان ، فرهنگ سازي براي صرفه جويي در سوخت ، استفاده از تجهيزات هوشمند و استفاده از مصالح با كيفيت و استاندارد از جمله اين راهكارهاي پيشنهادي بوده است. مردم بايد بدانند كه اگر هنگام ساخت يك ساختمان ، هزينه اي 15 الي 20 در صدي داشته باشند ، بعد از مدت 5 الي 6 سال اين هزينه باز مي گردد و در سال هاي آتي ذخيره مي شود كه در اصل در دراز مدت يك كاهش هزينه است.

استفاده از انواع عايق هاي حرارتي در جداره هاي ساختمان ، بهره برداري از پنجره هاي مناسب از نظر انرژي و حفظ آن ، استفاده از سايه طبيعي و مصنوعي براي جلوگيري از تابش مستقيم خورشيد در فصل گرما ، بهره برداري از انرژي تابشي خورشيد در فصل زمستان و استفاده از سيستم هاي حرارتي سانترال از جمله راه هاي افزايش راندمان مصرف انرژي در ساختمان ها به حساب مي آيد. همچنين وجود پمپ هاي حرارتي ، استفاده مستقيم از سوخت هاي فسيلي به جاي برق حاصله از آنها ، مصرف رنگهاي مناسب از نظر جذب حرارت در ساختمان ، استفاده از بادشكن ها ، تقسيم بندي داخل ساختمان از نظر حرارتي ، ساختمان سازي با توجه به شكل و جهت مناسب براي قرار گرفتن ساختمان ها و رعايت استانداردهاي ساختمان سازي و لوله كشي و نصب تاسيسات سرمايشي و گرمايشي از ديگر راههاي پيشنهادي براي صرفه جويي و مصرف بهينه انرژي است.

علاوه بر اقدامات عنوان شده كه در كوتاه مدت نتيجه مي دهد ، در مقياس كلي و شهرسازي نيز مي توان با اقداماتي از جمله كنترل جمعيت هر شهر در قالب 100 هزار خانوار ، استفاده از وسايل نقليه عمومي در سطح شهرها و ... نسبت به مصرف بهينه انرژي اقدام نمود.

البته ذكر اين نكته ضروري است كه اگر هدف ، جايگزيني صد در صدي انرژي فسيلي با انرژي هاي پاك و تجديد پذير باشد اين كار در آينده نزديك عملي نخواهد شد. اما اگر هدف ، صرفه جويي در مصرف انرژي فسيلي باشد تا از ذخاير موجود استفاده مناسب تري صورت پذيرد ، اين كار در شرايط فعلي چه از لحاظ تكنولوژي و چه از لحاظ اقتصادي كاملا عملي و امكانپذير است.

طبق مبحث 22 قانون مقررات ملي ساختمان ، نحوه نگهداري و كنترل ساختمان بايد مورد توجه دست اندركاران ساختمان و بهره برداران قرار بگيرد ، بايد كنترل شود كه تجهيزات ساختمان استاندارد است يا نياز به كنترل و بررسي دارد.

با يك مديريت صحيح مي توان در حداقل زمان به اهداف مورد نظر در زمينه استفاده بهينه از انرژي دست يافت.