پكيج زمينی مدل D2L


برخي از ويژگي هاي دستگاه عبارتند از  :  

-داراي 150 ليتر منبع ذخيره

-دو عدد پمپ 70*15 

-قابليت استفاده همزمان آبگرم بهداشتي ، رادياتور و گرمايش از كف با زيربنا 350 الي 400 متر مربع

-گزينه اي مناسب براي ساختمان دوبلكس